Omsl.3-Vergemålsloven-2016

PRODUKTDETALJER

ISBN/EAN: 9788205489431
Forfatter: Professor dr. jur. Tore Bråthen
Utgivelsesår: 2017
344 sider
5. utgave
Bokmål
Pris: 579,-

For kjøp: https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Jus/Juridiske-fag/Selskapsrett3

Selskapsrett

Selskapsrett gir en innføring i norsk selskapsrett, herunder EUs selskapsrett og dennes betydning for norsk rett. Forfatteren har lagt stor vekt på å få frem hovedlinjene og sentrale spørsmål.

Både aksjeselskap og allmennaksjeselskap behandles inngående, men også ansvarlig selskap og kommandittselskap er gitt bred omtale. Boken gir dessuten en oversikt over forskjellige andre eierformer som forekommer i næringslivet i Norge, blant annet enkeltpersonforetak, helseforetak, stiftelse, samvirkeforetak og NUF (Norsk filial og utenlandsk foretak).

Boken er á jour med de seneste lovendringene som ble vedtatt sommeren 2017.