Vår juridiske faglitteratur retter seg mot næringsdrivende og studenter under utdanning innen markedsføring, økonomi, administrasjon og revisjon uten særskilte forkunnskaper i rettslære.

Inneholder rettslige spørsmål innen markedsrett og den daglige drift av næringsvirksomhet.

Lovsamlingen inneholder ca. 132 lover av sentral betydning for næringslivet

Selskapsrett gir en innføring i norsk selskapsrett, herunder EUs selskapsrett.

Denne samlingen omfatter eiendomsmeglingsloven og forskrifter av særlig interesse for eiendomsmeglere og studenter innen eiendomsmeglingsfag.

Arbeidshefte er ment som et hjelpemiddel under forelesning og repetisjon av ulike kurs i rettslære.

Inneholder eksamensoppgaver med løsningsveiledninger i Rettslære på Revisorstudiet og Siviløkonomstudiet.