Arbeidshefte_2019

PRODUKTDETALJER

ISBN: 978-82-592-0501-8
Redaktører: Sverre F. Langfeldt og Monica Viken
Forfattere: Sverre F. Langfeldt og Monica Viken
Utgitt: 2019
Utgave: 3.
Pris: Kr. 290.

Selges i de fleste bokhandler som fører pensumbøker til høyskoler.
Kan også bestilles fraktfritt direkte til post@forcusforlag.no mot forskuddsbetaling til konto nr. 9041 25 33800. Oppgi navn og postadresse i meldingsfeltet.

Arbeidshefte i Juridiske Emner

Arbeidshefte i Juridiske Emner er ment som et hjelpemiddel under forelesning og repetisjon av ulike kurs i rettslære. Lovteksten er innarbeidet i disposisjonene slik at man umiddelbart ser de reglene som anvendes i en praktisk sammenheng.

lovteksten er innarbeidet i disposisjonene slik at man umiddelbart ser de reglene som anvendes i en praktisk sammenheng.

Heftet omfatter disposisjoner over følgende emner:

  • Erstatningsretten, med vekt på de alminnelige betingelser for erstatningsansvar, arbeidsgiveransvaret og ansvaret for farlig bedrift.
  • Arbeidsretten, med vekt på den individuelle arbeidsrett, regler om ansettelse, syke- og feriepenger og kravet til saklighet i forbindelse med oppsigelse og avskjedigelse.
  • Markedsføringsretten, med en bred oversikt over markedsføringslovens bestemmelser, rikt illustrert med bilder og fagartikler, enerettene med oversikt over vernereglene for åndsverk, varemerker, design og andre eneretter, samt en oversikt over reklameforbudene.
  • Avtaleretten, med vekt på reglene knyttet til selve avtaleinngåelse og ugyldighetslæren.
  • Kjøpsrett, med særlig vekt på reglene knyttet til mangler og selgers erstatningsansvar i næringskjøp og forbrukerkjøp.
  • Angreretten, med oversikt over alle typer avtaler som omfattes av angreretten og de formkrav som loven krever.
  • Selskapsrett, med en sammenlignende fremstilling av reglene som gjelder i ansvarlige selskap (ANS og DA), aksjeselskap (AS) og allmennaksjeselskap (ASA), med særlig vekt på beslutningsprosesser, beslutningsmyndighet og representasjon.
  • Leie av næringslokaler, med en grundig innføring i reglene i husleieloven.

I tillegg er det i tilknytning til hvert emne en rekke praktiske oppgaver hentet fra tidligere eksamensoppgaver og selvtester som raskt viser om man har den riktige forståelsen av de rettslige spørsmål