os2015

PRODUKTDETALJER

ISBN: 978-82-592-0052-5.
Redaktør: Sverre F. Langfeldt.
Utgitt: 2015
Utgave 12.
455 sider
Pris: Kr. 300.

Selges i de fleste bokhandler som fører pensumbøker til høyskoler.
Kan også bestilles fraktfritt direkte til post@forcusforlag.no mot forskuddsbetaling til konto nr. nr. 9041 25 33800. Oppgi navn og adresse i meldingsfeltet.

Oppgavesamling i rettslære

Eksamensoppgaver med løsningsveiledninger. Gitt på Revisorstudiet, Siviløkonomstudiet og Bachelorstudiet i årene 2004-2015.

Dette er den mest omfangsrike oppgavesamling i rettslære som finnes på markedet.

Innholdsfortegnelse

OVERSIKT OVER EKSAMENSOPPGAVER OG LØSNINGSVEILDNINGER
EMNEOPPGAVER I

 • Arbeidsrett
 • Avtalerett
 • Eneretter
 • Erstatningsrett
 • Forvaltningsrett
 • Kjøpsrett og produktansvar
 • Konkurranserett
 • Konkursrett
 • Leierett
 • Markedsføringsrett
 • Panterett
 • Pengekravsrett
 • Selskapsrett
 • EKSAMENSOPPGAVER I MARKEDSFØRINGSRETT
 • EKSAMENSOPPGAVER I FORRETNINGSJUS
 • EKSAMENSOPPGAVER RETTSLÆRE FOR REVISORER 2004-2015.