Larebok

PRODUKTDETALJER

ISBN: 9788205515208
Forfattere: Sverre F. Langfeldt (red.), Tore Bråthen, Monica Viken og Stine Winger Minde.
Utgitt: august 2018
820 sider.
Utgave: 25

Selges i de fleste bokhandler som fører pensumbøker til høyskoler.

Lov og rett for næringslivet - læreboken

Læreboken omfatter 17 kapitler som behandler sentrale rettsspørsmål av betydning for den daglige drift av næringsvirksomhet. Årets utgave av læreboken er oppdatert med de seneste lovendringer inntil 1. juli 2018.

behandler sentrale rettsspørsmål av betydning for den daglige drift av næringsvirksomhet.

Læreboken er del av et praktisk juridisk oppslagsverk som består av lærebok og lovsamling. Bøkene retter seg i første rekke mot næringsdrivende og studenter under utdanning innen markedsføring, økonomi, administrasjon og revisjon uten særskilte forkunnskaper i rettslære, og benyttes ved de fleste høyskoler i Norge. Forfatterne gir en bred oversikt over rettslige rammebetingelser for virksomhetens handlefrihet i markedet og bedriftsinterne og offentligrettslige forhold.

 

Oversikt over kapitlene i læreboken

Kapittel 1 Juridisk metode
Kapittel 2 Markedsføringsrett
Kapittel 3 Immaterialrett og konkurransebeskyttelse
Kapittel 4 Selskapsrett
Kapittel 5 Avtalerett
Kapittel 6 Kjøpsrett
Kapittel 7 Leie av næringslokaler
Kapittel 8 Arbeidsrett
Kapittel 9 Erstatningsrett
Kapittel 10 Kreditorbeslag i ekteskap og samboerforhold
Kapittel 11 Penge- og kredittrett
Kapittel 12 Garanti- og panterett
Kapittel 13 Tingsrett og godtroerverv
Kapittel 14 Konkursrett
Kapittel 15 Forvaltningsrett
Kapittel 16 Pris- og konkurranserett
Kapittel 17 Økonomisk kriminalitet
Lovregister
Stikkordregister