Lovsamling

PRODUKTDETALJER

ISBN: 9788205515215
Forfatter: Sverre F. Langfelt
Utgitt: august 2018
1031 sider.
Utgave: 25

Selges i de fleste bokhandler som fører pensumbøker til høyskoler.

Lov og rett for næringslivet - lovsamling 2018

Lovsamlingen utgis i eget bind. Den er oppdatert pr. 1. juli 2018 og inneholder 130 lover og forskrifter av sentral betydning for næringslivet og dekker alle rettsområder som behandles i læreboken. Nye lover i denne utgaven er pakkereiseloven, personopplysningsloven, åndsverkloven og hvitvaskingsloven som alle erstatter tidligere lover av sammen navn. Til dels store endringer er dessuten innarbeidet i de øvrige lovene, i alt ca. 350 endringer siden 2017-utgaven i 34 lover. En detaljert oversikt over endringene er inntatt foran i lovsamlingen.